top of page
kippenhokdelmi.jpg

Afgeronde projecten

Herbebossing en gebruik bamboe

In 2013 heeft Michael de Groot het lesprogramma ‘Juanito en Maria planten een eigen bos’ ontwikkeld. Het lesprogramma bestaat uit een boekje met 8 verhaaltjes over Juanito en Maria die een eigen bos planten en welk een positieve invloed dit bos heeft op de ontwikkeling van hun verdere levens. Na afloop van het programma ontvingen de leerlingen een diploma en boompjes en bamboe om het geleerde in praktijk te brengen. Vele kinderen hebben boompjes en bamboe geplant. Er zijn inmiddels jongeren die als kind boompjes hebben geplant en nu een eigen bos hebben. In het educatief centrum in het Mayadorp  El Corozal zijn ook cursussen georganiseerd om jongeren met bamboe te leren werken. Er zijn jongemannen die als kind bamboe hebben geplant en nu van de eigen bamboe meubels of andere dingen hebben gemaakt. Zo heeft Rafael van zijn eigen bamboe een bed gemaakt voor zichzelf en zijn vrouw. Marvin heeft van zijn eigen bamboe onder andere een kippenhok gemaakt.

​Kinderkrant en andere onderwijsactiviteiten


​Het onderwijsniveau in Guatemala is bijzonder laag en getalenteerde leerlingen worden op school niet of nauwelijks uitgedaagd. De Stichting Guacamaya heeft verschillende kranten uitgebracht die voor en door kinderen zijn geschreven. Kinderen vinden het leuk om verhalen te lezen die door leeftijdsgenoten zijn geschreven en voor getalenteerde leerlingen is het schrijven van een verhaal en het maken van een begeleidende tekening een uitdagende opdracht om hun talenten te gebruiken. De Stichting Guacamaya heeft ook verschillende festivals georganiseerd waarbij gemotiveerde onderwijzers en leerlingen de kans kregen hun talenten te tonen. Jongeren van het HBO moeten in Guatemala een soort van maatschappelijke stage vervullen. De Stichting Guacamaya heeft verschillende groepen jongeren geholpen om tijdens deze stage behoeftige families te helpen met het opzetten van groentetuinen. Zo heeft Martha een familie geholpen die in wel zeer povere omstandigheden leefde. 

Vrouwenprojecten en overige activiteiten

​In het educatief centrum in het Mayadorp El Corozal zijn verschillende cursussen georganiseerd voor Mayavrouwen (en in mindere mate voor Mayamannen). Zo hebben Mayavrouwen geleerd om een naaimachine te gebruiken en zijn zij geholpen met de aanschaf van een naaimachine. Mayavrouwen zijn ook geholpen met het opzetten van groentetuinen, kippenhokken en eendenhouderij.  Bij al deze activiteiten zijn zij tevens in staat gesteld het geleerde in de praktijk te brengen doordat zij zijn geholpen met de benodigde materialen. De Stichting Guacamaya heeft  ook een krant ontwikkeld om ondervoeding tegen te gaan. De krant wordt verspreid via rurale medische posten. Via scholen wordt ook aandacht aan ondervoeding besteed en onder andere de teelt en consumptie van chaya (boomspinazie) bevorderd. 

bottom of page