top of page

Naam organisatie: Stichting Guacamaya.

RSIN: 816173680.

Contactgegevens: Isabellagang 20, 2719 AS, Zoetermeer, tel 079-3617440, E-mail stichtingguacamaya@me.com.

Doelstellingen: het bevorderen van duurzaam land- en bosgebruik, het bijdragen aan het behoud van met uitsterven bedreigde diersoorten en het verbeteren van het natuuronderwijs in Guatemala, Ecuador en Nederland.

Beleidsplan: het invulling geven aan de doelstellingen door met name het ontwikkelen van betekenisvolle en uitdagende lesprogramma's over bedreigde dieren en het betrekken van kinderen bij natuurbehoud. De fondswerving richt zich met name op het verwerven van subsidies van stichtingen en fondsen voor de activiteiten in Guatemala en Ecuador. De fondswerving voor de activiteiten in Nederland richt zich daarnaast ook op provinciale en gemeentelijke overheden. De verworven fondsen worden besteed conform de subsidievoorwaarden. 

Bestuur: Esther van Zutphen (voorzitter), Peter de Groot (secretaris-penningmeester), Marcel Linneman (bestuurslid) en Ashana Ainul (bestuurslid).

Beloningsbeleid: de bestuursleden ontvangen geen beloning. 

bottom of page