Lesprogramma's over vlinders en andere insecten

Achteruitgang vlinders (en andere insecten) 

Het gaat slecht met vlinders en andere insecten in Nederland. Uit Duits onderzoek is gebleken dat in de afgelopen decennia niet minder dan drie kwart van de insecten is verdwenen. Het is aannemelijk dat de Nederlandse insectenstand te kampen heeft met een vergelijkbare achteruitgang. Dit is om vele redenen zeer zorgwekkend. Zo vormen allerlei insecten het basisvoedsel voor vele vogels (en andere dieren). Minder insecten betekent ook minder vogels. Insecten, zoals  bijen en hommels, zijn op een meer directe manier van groot belang voor de mens omdat zij allerlei voedselgewassen bestuiven. Minder bijen en hommels betekent minder appels en kersen aan de bomen. Insecten zijn gemakkelijk waar te nemen en hun leefwijze is vaak veel interessanter dan die van ogenschijnlijk meer tot de verbeelding sprekende dieren als bijvoorbeeld een leeuw of grote panda.  De metamorfose van de vlinder is een voor de hand liggend voorbeeld, maar de leefwijze van de libel is ook bijzonder interessant. De larve leeft soms meerdere jaren in het water. Als deze transformeert in een libel (en uit zijn huidje kruipt) is zijn leven al bijna ten einde.  Libellen zijn uiterst wendbare vliegers en zeer efficiënte jagers. Zo zijn er over veel insecten mooie, aansprekende verhalen te vertellen.

 

Lesprogramma's

De Stichting Guacamaya ontwikkelt een onderwijsproject over vlinders en andere insecten voor gebruik op basisscholen. Het project bestaat uit vier verhalende, vakoverstijgende lesprogramma’s. Het lesprogramma ‘Pedro de rups’ dat in Guatemala en Ecuador erg veel succes heeft wordt vertaald naar het Nederlands. Daarnaast worden lesprogramma’s ontwikkeld voor de groepen 3-4, 5-6 en 7-8. Kinderen leren spelenderwijs over vlinders en andere insecten.  Daarnaast zijn zij afhankelijk van de groep ook bezig met andere leeractiviteiten zoals tellen en groottes vergelijken in groep 1-2, (beter) leren lezen en eenvoudige rekensommen in groep 3-4 en aardrijkskunde, natuur, taal en rekenen in de groepen 5 tot en met 8. In alle lesprogramma’s zijn ook creatieve opdrachten verwerkt van het kleuren van beestjes tot het zelf tekenen van vlinders. De leerlingen kweken als onderdeel van het project (nectar producerende) plantjes op die zij mee  naar huis mogen nemen om vlinders, bijen en andere insecten naar de eigen tuin te lokken.  De leerlingen worden ook betrokken bij het opzetten van een ‘wilde insectentuin’ op het schoolterrein. Na afloop van het project ontvangen de leerlingen een mooi diploma.  Er is veel interesse voor het project en inmiddels hebben zich juffen en meesters van 63 groepen aangemeld voor deelname.